Stichting OKZ

Wij slaan bruggen tussen ondernemers

Standpunt OKZ in zake de geplande verhuizing van de supermarkten

Vorige week hebben wij uw mening gevraagd over de geplande verhuizing van de supermarkten naar de Sasse Poort. Een aantal van u heeft daarop per mail of mondeling gereageerd. Op basis van deze input hebben wij als bestuur de volgende brief naar de gemeenteraad gestuurd:

Geachte Burgemeester en Wethouders,

Namens OKZ, willen we onderstaand schrijven laten opnemen bij de agenda voor de raadsvergadering onder het item wat hoort bij Sas van Gent.

De verhuizing van de twee supermarkten naar De Sasse Poort heeft veel tongen losgemaakt in Sas van Gent. Als ondernemersvereniging, Stichting OKZ, hebben wij onder de leden en niet-leden ondernemers, uit Sas van Gent de meningen gepeild over de geplande verhuizing en de invulling van de bestaande locaties. 

Laten we voorop stellen dat het hebben van twee grote supermarkten in een kern van de omvang van Sas van Gent een groot goed is. Met de geplande verhuizing zal de oppervlakte van deze supermarkten vergroten en het assortiment en dienstverlening uitgebreid worden. Met de geplande woningbouw op de huidige locaties krijgt Sas van Gent ook op dat gebied een nieuwe impuls. Een impuls waar het al lang op zit te wachten. 

Echter gebaseerd op de ontvangen reacties, recent en uit de voorbije jaren, kunnen wij niet anders dan de verhuizing toejuichen. 

Hierbij maken we de kanttekening dat er in Sas van Gent altijd ondernemers zijn die in meer of mindere mate nadelige gevolgen hebben van deze verhuizing. Wij horen deze geluiden en gaan deze belangen, waar mogelijk, behartigen. De gemene deler is dat een kern als Sas van Gent een positieve impuls krijgt door de geplande verhuizing!

Laten we als ondernemers en bewoners onze schouders steken onder de plannen en de kansen aangrijpen.

Hartelijke groet,

Namens het bestuur van OKZ

    
Komende donderdagavond wordt de geplande verhuis besproken in de gemeenteraad. Afhankelijk van de uitkomst hiervan, kunnen wij aan de slag. We staan open voor goede ideën om de verbinding tussen de Sasse Poort en het centrum van Sas van Gent vorm te geven. Met de ondernemers die hebben aangegeven hinder te ondervinden van de geplande verhuis, gaan wij in gesprek. 

Heeft u ideeën, toevoegingen of vragen? Aarzel niet om contact op te nemen.