Stichting OKZ

Netwerk voor grensoverschrijdend ondernemen

Wie is het OKZ?

Global Thinking

Elke ondernemer kan lid worden van OKZ, van waar ook er wereld. De zakenman die vanuit het buitenland naar de Kanaalzone komt is welkom om lid te worden en in dit netwerk te participeren. Relaties betekent contacten, contacten betekent kennisoverdracht van markten, producten, ofwel verruimen van mogelijkheden. Misschien is de zakenman wel op zoek naar het juiste distributiekanaal, het juiste agentschap, naar samenwerking:
Global Thinking

Crossing Borders

De Kanaalzone kent een grens die voor velen een belemmering is. Niet om fysiek te passeren maar om mentaal over te steken. OKZ helpt de ondernemers in de Kanaalzone vele grenzen te doorbreken. Alles gericht op versterking van het ondernemersklimaat in de Kanaalzone. OKZ initieert, faciliteert en organiseert business-activiteiten, brengt partijen bij elkaar, verzorgt kennisontwikkeling, behartigt belangen van leden en is een spreekbuis naar publieke partijen: 
Crossing Borders

Local Presence

OKZ is aangevangen in Sas van Gent, in het midden van de Kanaalzone. Alle locaties naast en nabij het kanaal van Gent naar Terneuzen kunnen in dit netwerk worden opgenomen. De nadruk ligt op de lokale situatie waar het te doen is, vanwaar de input komt en waar de activiteiten voor bedoeld zijn:
Local Presence

Social Talk

Netwerken zowel op lokaal niveau als overkoepelend in de Kanaalzone. De Stichting OKZ is een organisatie voor, door en met ondernemers gericht op de Regio-ondernemers in de Kanaalzone, ongeacht de branche, grootte en doelstelling waarbij het nuttig is te weten wie, waar en wat. Het gevoel van ons kent ons:
Social Talk